Nước vo gạo có tác dụng gì tốt đối với sức khỏe và da ?

Some content or children or something.