Có nên chơi game kinh dị tinny bunny? game được chuyển từ visual novel

Some content or children or something.