Hoovada

Some content or children or something.

Kỹ sư phần mềm (Security)Cộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí kỹ sư phần mềm (anh toàn mạng) để tham gia phát triển web cho dự án Hoovada.com. Đây là vị trí bán thời gian/thực tập sinh.


Yêu cầu:

Đang học hoặc tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến công nghệ thông tin, toán, etc
Có kinh nghiệm thực hiện penetration testing cho web
Tốt nếu có các chứng chỉ liên quan đến an toàn mạng
Tốt nếu có thể đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh cơ bản


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]