Hoovada

Some content or children or something.

Chuyên viên MarketingNền tảng Hoovada.com đang tìm kiếm chuyên viên marketing hỗ trợ chiến dịch tăng trưởng cộng đồng Hoovada.com


Yêu cầu cơ bản:

Biết tiếng Việt, ưu tiên người đang sống ở trong nội địa Việt Nam.
Ưu tiên các ứng viên theo học các ngành liên quan đến khoa học xã hội, marketing, etc.
Ưu tiên các ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm về online marketing, SEO, content writing.
Tốt nếu ứng viên có kiến thức về 1 hoặc nhiều lĩnh vực nào đó trong đời sống.


Để ứng tuyển, vui lòng gửi hồ sơ lý lịch vào địa chỉ email [email protected]