Hoovada

Some content or children or something.

Chuyên viên UI/UXCộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí thiết kế UI/UX để tham gia tiết kế giao diện cho dự án Hoovada.com


Yêu cầu căn bản:

Có kiến thức và kinh nghiệm về UI/UX cho web hay mobile
Có kinh nghiệm thiết kế web effect (đòi hỏi có portfolio liên quan khi ứng tuyển)


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]