Hoovada

Some content or children or something.

Chuyên viên Quản lý sản phẩmCộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí quản lý sản phẩm (product manager) có kinh nghiệm để tham gia vào dự án Hoovada.com


Yêu cầu căn bản:

Có kinh nghiệm thiết kế chức năng trong nền tảng web IT
Có kinh nghiệm làm việc với designer và dev team để để giới thiệu chức năng mới
Hiểu biết thị trường và tâm lý người dùng web ở Việt Nam


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]