Hoovada

Some content or children or something.

Chuyên viên Quản lý sản phẩmCộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí quản lý sản phẩm có kinh nghiệm để tham gia vào dự án Hoovada.com. Đây là vị trí bán thời gian/thực tập sinh.


Yêu cầu:

Đang học hoặc tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm thiết kế chức năng trong nền tảng web
Có kinh nghiệm làm việc với đội ngũ thiết kế UI/UX và kĩ sư để giới thiệu chức năng mới
Tốt nếu có kiến thức UX
Tốt nếu hiểu biết thị trường và tâm lý người dùng web ở Việt Nam
Tốt nếu có thể đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh cơ bản


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]