Hoovada

Some content or children or something.

Chuyên viên phân tích thị trườngCộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí Chuyên viên phân tích thị trường để tham gia vào dự án Hoovada.com


Yêu cầu:

Đang học hoặc tốt nghiệp đại học
Kiến thức phân tích dữ liệu và market test dùng trong phân tích thị trường
Kinh nghiệm lập kế hoạch chiến lược marketing để tăng trưởng số người dùng cho web
Kinh nghiệm Digital and Social Marketing, Email Marketing
Kiến thức về SEO, copywriting, etc.


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]